Kontakt

Emilia Pękala - Nazderko – Przewodnicząca 

Artur Witan – Z-ca Przewodniczącej

Ida Dzięcioł – Sekretarz

Hanna Podgórska - Skarbnike-mail: zwiazkizawodoweaz@gmail.com  

Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność"

Nr 3386 w AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

NIP 5213719309                   REGON 363527708


PKO BP 32 1020 1185 0000 4802 0240 7427