O Nas

Emilia Pękala-Nazderko
Przewodnicząca
     

 

Artur Witan
Z-ca Przewodniczącej
  Ida Dzięcioł
Sekretarz
   


Hanna Podgórska 
Skarbnik


Marzena Iwańska
Członek Komisji

Joanna Tamul-Przechewka
Członek Komisji


Leszek Walczak,
Członek KomisjiDagmara Szalińska,
Członek Komisji


Aleksandra Maciołek
Członek Komisji