Wychodząc naprzeciw potrzebom pracowników AstraZeneca w Polsce dnia 11 stycznia 2016 utworzyliśmy Związek Zawodowy 
w naszej firmie dołączając do największego w Polsce Niezależnego Samorządu Związków Zawodowych „Solidarność” zrzeszającego pracowników z różnych branż w tym również branży farmaceutycznej - http://www.solidarnosc.org.pl 

Związki zawodowe to organizacja społeczna zrzeszająca na zasadzie dobrowolności i anonimowości pracowników organizacji, której celem jest reprezentowanie interesów społecznych, ekonomicznych i socjalnych pracowników. Naszym celem jest współpraca z organizacją w celu stworzenia jeszcze doskonalszego miejsca pracy, świadomego uczestnictwa w życiu firmy i rozwoju działalności samopomocowej i edukacyjnej. 

Mamy ambicję być organizacją społeczną wspierającą i współtworzącą rozwój firmy. Osiągnąć to możemy wspólnie dzięki transparentnej współpracy z Pracodawcą Astra Zeneca Związki zawodowe istnieją również w Astra Zeneca w innych krajach od wielu lat, działają prężnie i budują partnerskie relacje organizacja –pracownik, współtworząc rzeczywistość. Bazując na doświadczeniach związkowych AZ z innych krajów oraz największej organizacji związkowej w Polsce, tworzymy Nasz Związek Zawodowy AZ. 

Jaki on będzie zależy tylko od Nas samych. Osobiście zależy nam na tym abyśmy wspólnie go współtworzyli w odpowiedzi na otaczającą Nas rzeczywistość i Nasze potrzeby.